Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

GameOn. Game design for inclusion

Game design is a powerful tool to empower people to unlock their creative and innovative potential through a seemingly playful process. GameOn project promotes and scales inclusive game design practices that benefit young people, educators and youth workers in our communities.

Αναζήτηση

Partners

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Game design practices

Explore good practices of using game design for inclusion, participation and critical thinking

Game design tools

Discover game design tools, methods and resources to support an inclusive game design process

Game design playlists

Learn more how to facilitate inclusive game design process as a learning experience

Εκπαιδευτικές Playlists

Ολοκληρώστε την Playlist εκμάθησης και κερδίστε ψηφιακά Ανοιχτά Σήματα

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

Want to use game design for inclusion?

Download a free game design manual
Find out more
Σκληρή δουλειά

Game Design for inclusion benefits everyone

Benefits for young people

 • Better understanding of how games work and are designed.
 • Being actively involved in the game design process.
 • Increased self-esteem, self confidence, critical thinking.
 • Recognition of new skills and achievements through Open Badges.
 • Acquiring social and civic competences.

Benefits for youth work

 • Access to a standardised approach to game design as an educational tool.
 • Resources and opportunities for professional development.
 • Tools for engaging target groups in fun, inclusive ways.
 • Exchanging good game-based learning practices.
 • Increased capacity to design context-tailored games to address youth related issues.
 • New gamified impact assessment tool.

Benefits for education field

 • Better understanding of the gaming culture.
 • Resources and opportunities for professional development.
 • Strengthened connection to youth work and Non-Formal Learning sector.
 • New tools for fostering inclusive game-based learning approaches.
 • Scientific research about the impact of game design as a methodology for promoting inclusion.

Benefits for policy-making

 • Recognition of game design as an educational methodology in formal as well as non-formal settings.
 • Establishing game design as a tool to foster social inclusion.
 • Promoting game-based learning and game design for competence development.
 • Creating and strengthening synergies between different stakeholders at local, national and international level.

Download the GameOn Booklet

A guide to Game On, encapsulating the project's insights, highlighting key outputs, and showcasing results. Designed for effective dissemination of the project, with a visually appealing design. Download the booklet in English.


Download the GameOn results overview

A concise summary of the project condensed into a single page. The document provides an overview of the project, guiding readers to explore its various outputs. Available in digital format in English, Spanish, Italian, Serbian, Lithuanian, and Catalan languages for broader accessibility.
 • Download the overview in English
 • Download the overview in Catalan
 • Download the overview in Italian
 • Download the overview in Lithuanian
 • Download the overview in Serbian
 • Download the overview in Spanish

More game design resources

GameOn project partners created various resources freely accessible to facilitate inclusive game design.

Game design podcasts

Listen to 10 podcasts where game design facilitators share their best practices

Methodological Models

Improve game design process by using 7 game design models

Training modules

Design and deliver training to build inclusive game design capacity

Game design manual

Understand how to facilitate inclusive game design process

Multiplier activities

Discover about game design fair, training of multipliers, expert seminar

Learning playlists

Explore 10 playlists on how to facilitate game design for inclusion, participation and critical thinking

Gamified impact tool

Use a gamified tool to monitor and evaluate game design impact on social, personal and civic competences

Inclusions paper

Learning about inclusion realities and strategies to improve critical thinking

Cities of Learning promote and scale educational game design for inclusion, participation and critical thinking

Barcelona city of learningVilnius, besimokantis miestasSardinia Island of LearningNovi Sad City of LearningCagliari Metropolitan City of Learning
Click on "Get your first badge!" button to start GameOn adventure!
Congratulations! You found this GameOn project platform and started exploring how to facilitate the game design process for inclusion, participation and critical thinking.
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΔραστηριότητεςPlaylists